17
aug
2015
40 ružarovský

dodržiavanie zmluvy

 podľa čl. IV odst. 10 o výkone správy má správca na svojej stránke zverejňovať výpisy z účtov domu . Ani po opakovaných výzvach tak nekoná . Odmenu za správu si však nezabudne odúčtovať každý mesiac , ako by robil všetko podľa zmluvy a zákona . 24.7.som im odoslal mail tohto znenia :"prajem dobrý deň , prosím o umiestnenie výpisov z účtov  z VUB za mesiace máj a jún 2015  na stránke VSD ." dodnes bez odozvy . Včera som odoslal ďaľší mail nasledujúceho znenia :"24.7.2015 som žiadal o umiestnenie výpisov z účtov domu v VUB za mesiace máj a jún 2015 na stránke VSD. Keďže sa tam dodnes neobjavili ,prosím o ich pripravenie k nahliadnutiu , naviac aj mesiac júl v sídle vašej  na deň 24.8.2015 " .Reklamáciu ,ktorú som podal na vyúčtovanie roka 2013 vôbec neriešili , i keď to na schôdzi vlastníkov sľúbili ešte v roku 2014  Ale asi budem jediný , kto má s týmto správcom zlé skúsenosti .